ΑΤΜΟΜΥΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΤΜΟΜΥΟΔΡΟΜΩΝ

Ελληνικό καραβόσκαρο, ατμοκίνητο ελικοφόρο και ιστιοφόρο με ιστιοφορία μυοδρόμωνα (μπάρκου) των τελών του 19ου αιώνα. Το παρόν ομοίωμα είναι υπό κλίμακα 1:40