ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ – ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΛΟΙΟ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ – ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΛΟΙΟ

Πρόκειται για πρώιμο, εξαιρετικής αρτιότητας (κωπήλατο- ιστιοφόρο) ποντοπόρο πλοίο μικτής χρήσης, που ανέδειξαν τη Μινωική Κρήτη σε κυρίαρχο των θαλασσών μέχρι το 14ο π.Χ. αιώνα. Το πλοίο αυτό έχει πολλές ομοιότητες με τα αιγυπτιακά πλοία της ίδιας εποχής. Το ομοίωμα είναι υπό κλίμακα 1:15