ΠΕΡΑΜΑ (ιστιοφορία Μπούμες)

ΠΕΡΑΜΑ (ιστιοφορία Μπούμες)

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Περάματος, είναι η μορφή της πλώρης και της πρύμνης του. Τα Περάματα είναι σκάφη οξύπρυμνα και οξύπλωρα. Το ποδόσταμο της πρύμνης ήταν ευθύ, με ελαφριά κλίση προς τα πίσω, ενώ το ποδόσταμο της πλώρης τους ήταν επίσης ευθύ με μεγαλύτερη κλίση προς τα εμπρός απ’ ό,τι αυτό της πρύμνης. Τα Περάματα, αν και θεωρούνται πλατιά σκάφη, είχαν στενότερο κατάστρωμα απ’ ό,τι τα τρεχαντήρια. Έφταναν τους 400-500 τόνους και ήταν από τα μεγαλύτερα ελληνικά σκάφη. Η βασική χρήση του σκάφους αυτού ήταν για την μεταφορά εμπορευμάτων καθώς και για την αλιεία. Σήμερα επίσης υπάρχουν παλαιά Περάματα που έχουν μετασκευαστεί σε σκάφη αναψυχής. Το παρόν ομοίωμα είναι υπό κλίμακα 1:40.