ΣΑΝΤΑΛΑ

ΣΑΝΤΑΛΑ

Η Σαντάλα ήταν αλιευτικό κωπήλατο σκάφος, που κατασκευαζόταν στην Προποντίδα από τα Βυζαντινά ακόμη χρόνια.
Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Έλληνες, χριστιανοί ψαράδες της Προποντίδας που χρησιμοποιούσαν την Σαντάλα, συνήθιζαν να ζωγραφίζουν στην πλώρη της τον Άγιο Γεώργιο.
Το παρόν ομοίωμα είναι υπό κλίμακα 1:24

ΣΑΝΤΑΛΑ

ΣΑΝΤΑΛΑ