ΥΔΡΑΙΙΚΟΣ ΒΑΡΚΑΛΑΣ

ΥΔΡΑΙΙΚΟΣ ΒΑΡΚΑΛΑΣ

Είναι ο χαρακτηριστικότερος τύπος βάρκας της Ύδρας. Πολλοί Υδραίοι ψαράδες και ιδιαίτερα σφουγγαράδες με αυτά τα μικρά σκάφη όργωναν το Αιγαίο και έφταναν ακόμη μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρική. Το πανί που χρησιμοποιούσαν ήταν συνήθως το λατίνι ή η ψάθα. Το παρόν ομοίωμα είναι υπό κλίμακα 1:10.